BOOK HR-TJENESTER NÅ

Er du klar for Generasjon Z i arbeidslivet?

Generasjon Z – også referert til som generasjon prestasjon er fremtidens arbeidstakere. De er kjent for å være flittige, ha sterke meninger, pågangsmot og engasjement. De er generasjonen som har fått bedrifter til å tenke mer annerledes. Ledere i 2021 har derfor god grunn til å være nysgjerrige på hvordan denne generasjonen vil oppleves i arbeidslivet. Hvilke muligheter i arbeidslivet kan du gå glipp av uten Generasjon Z blikk?  

 

Hvem er Generasjon Z? 

Generasjon Z er vår yngste og største generasjon som nå skal inntre arbeidslivet. Generasjon Z er definert som de født etter 1995, og er kjent for å være samfunnsengasjerte, ha høye ambisjoner og gode digitale kunnskaper. Når det gjelder arbeidslivet foretrekker de samfunnsnyttig arbeid hvor deres arbeid vil bidra positivt til samfunnet. De er generasjonen som stiller høye krav til seg selv, og er derfor ikke fremmede for å skifte jobb dersom de kan tilegne seg mer læring og utvikling, eller andre fordeler et annet sted. Dette er noe arbeidsgivere og ledere bør være klar over nå som de fleste nye arbeidstakere tilhører Generasjon Z. 

 

«De er nytenkende, samfunnsengasjerte og setter høye krav til seg selv og andre.» 

 

Fremtidens teknologer 

Det er ikke til å legge skjul på at Generasjon Z er oppvokst med teknologien og dets påvirkning. De har dermed utviklet gode digitale kunnskaper og evnen til å tilegne seg ny kunnskap raskt innenfor Software og teknologi. Generasjon Z blir også referert til som «Digital natives». Dette navnet baserer seg på at de er den første generasjonen som har vokst opp med internett, sosiale medier, musikk, spill og andre digitale medier. Via disse kanalene deler de hyppig ut meningene sine til nettverket sitt – både positive tilbakemeldinger og konstruktiv kritikk. Det er gjerne via deling av sine meninger på disse digitale mediene at Generasjon Z har klart å få bedrifter til å tenke og handle annerledes. Det er derfor ikke uten grunn at av alle generasjoner som nå er i arbeidslivet, regnes Generasjon Z som den generasjonen som har et overtak på teknologien. 

 

Hvilke krav stiller Generasjon Z til sine ledere og arbeidshverdag? 

Med deres stadig mer krevende atferd, er det ingen tvil om at Generasjon Z har sine ønsker angående hvilke egenskaper en leder bør ha. En nylig gjennomført undersøkelse avslører at det er de relasjonsorienterte og menneskelige dimensjonene ved ledelse som er høyest verdsatt av Generasjon Z. Med dette fremheves at ledere skal være forståelsesfulle, tillitsfulle og motiverende. Generasjon Z er også kjent for å ha høye ambisjoner og gode teknologi kunnskaper, de er vant med at ting skal skje raskt og er derfor svært tilpasningsdyktige. Det er derfor viktig at ledere fremstår som dynamiske og endringsvillige. Her er det viktig at ledere viser evnen til å kunne tilpasse seg raskt og er åpne for å gjennomføre endringer basert på både utviklingen i samfunnet og hos sine medarbeidere i arbeidslivet.  

 

«De unge er interesserte i raske tilbakemeldinger, gjerne gjennom korte samtaler med både sine ledere og kollegaer.»

 

Individualisering 

Til tross for at Generasjon Z er en lærevillig og engasjert gruppe, viser det seg at de foretrekker å utvikle sine egne individuelle ferdigheter fremfor å utvikle ledelsesferdigheter. Dette er et relevant perspektiv å ta i betraktning i forhold til deres rolle i arbeidslivet da svært få unge faktisk drømmer om å komme på toppen av næringskjeden i arbeidslivet. Det fremheves at Generasjon Z ønsker gjerne å jobbe med flinke mennesker, men ikke å bli en leder selv. 

I samsvar med at Generasjon Z ønsker at ting skal skje raskt, er de også opptatt av en variert og fleksibel arbeidshverdag. Her fremheves at variasjon av arbeidsoppgaver er noe de trives godt med. Samt ønsker de å kunne løse arbeidsoppgaver på sin egen måte og ikke minst, kunne bestemme selv over sin arbeidsdag. Denne individualiseringen vil prege arbeidslivet mer og mer fremover da de nye generasjonene inntrer arbeidslivet. Det blir derfor viktig at ledere må ha evnen til å kunne se enkelt individet og deres ulike motivasjonsfaktorer. 

Paola Andrea er ledercoach i Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle ledere og kandidater for å hente ut det beste i hver enkelt. Ta gjerne kontakt for en god samtale om lederutvikling, HR- tjenester, mastermind, business coaching eller rekruttering. 

Email: [email protected]     Tlf: 932 05 993

Les flere blogg innlegg

Bygg deg en effektiv strategi

Kommunikasjon, ditt hemmelige verktøy

Maksimer verdien av ditt nye talent

Meld deg på, og motta de nyeste videoene og artiklene om ledelse, personlig utvikling og human resources 

 
For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.
Les mer om personvern