BOOK HR-TJENESTER NÅ

Er mangfold lønnsomt for din bedrift?

ledelse rekruttering

Se for deg at du skal ansette en ny person til avdelingen din og i søkerbunken er det tjuefem nesten identiske CV-er. Hvordan skal du velge hvem av disse kandidatene som skal få komme på et intervju?

 

Ulike mennesker passer til ulike roller i arbeidslivet

Som leder eller beslutningstaker er det viktig å sette sammen gode team. Gode team består gjerne av ulike mennesker med ulike personligheter, bakgrunn, erfaringer, kunnskap og personlighetstrekk. Noen er flinke til å snakke for seg, mens andre skriver godt. Det kan være kjekt å ha en god menneskekjenner med på laget, eller en kreativ sjel som ser ideer vi andre ikke ser. Noen med ny og oppdatert kunnskap som ser verden fra en annen vinkel enn oss. Og noen seniorer som har lang fartstid innen feltet sitt. For de fleste bedrifter vil en god blanding av yngre og eldre medarbeidere fungere godt. En mangfoldig gruppe av mennesker åpner opp for å se ting fra ulike perspektiver og driver bedriften fremover på en balansert måte.  

Noen mennesker er gode analytisk, mens andre er praktiske. Alder er også en viktig faktor. En 50-åring har et annet utgangspunkt enn en 20-åring. Det kan føre til ulike meninger, ideer, valg og beslutninger. Med en mangfoldig gruppe av mennesker i bedriften unngår bedriften og bli ensidige. Mangfold er en ressurs og en styrke som gjør at bedriften får bedre resultater på arbeidsplassen med ulike mennesker som har ulike styrker, tanker og meninger. 

 

"Det er viktig å kunne se på mangfold som en ressurs og en styrke som gjør at bedriften oppnår bedre resultater"

 

Når du skal ansette en ny medarbeider tenker du gjerne at personen bør passe inn i arbeidsmiljøet som allerede er etablert. Da kan faktorer som kjønn, alder, utdanning, erfaring, etnisitet, personlighet og interesser være med å påvirke ansettelsesprosessen. Men er det alltid til det beste å velge kandidaten som er lik resten av gruppa, eller deg selv?  

 

Inkluderende rekruttering 

Når Norges Rekruttering & Bemanning rekrutterer er det kvalifikasjoner, erfaring,  personlighet og evner som avgjør om vi ønsker å gå videre i prosess med kandidaten. Finner vi den rette kandidaten til stillingen er ikke kjønn, alder eller etnisitet et hinder for rekrutteringen. Vår jobb er å finne den kandidaten som kan utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte, som er mest kvalifisert og som best kan identifisere seg med selskapets verdier.

 

 

Hvordan definere mangfold? 

Mangfold på arbeidsplassen er alt som gjør oss til ulike mennesker. For utenom kjønn, alder, utdanning, erfaring, personlighet og interesser, er også etnisitet, religion, kultur, språk og legning viktige faktorer for en mangfoldig arbeidsplass. Mangfold er alt som gjør oss til individuelle og unike mennesker. Det er fantastisk at ingen av oss er like og at alle har noe de er gode på.

I Norge er mer enn 1 million mennesker innvandrere eller norskfødte med innvandrerbakgrunn. Dette tallet utgjør hele 18,9% av landets innbyggere og er nesten 1 av 5 nordmenn. Med en så stor prosentandel av befolkningen er det gode muligheter for å ha en kulturell mangfoldighet på arbeidsplassen.

 

"Man får gjerne bedre resultater på en arbeidsplass med ulike mennesker som har ulike styrker, tanker og meninger". 

 

Kulturelle forskjeller og forståelse for andre kulturer

Å ha forståelse for andre kulturer er svært viktig i når man forhandler og gjør avtaler med andre større, internasjonale bedrifter. Hverdagslige høflighetsnormer i Norge kan bli sett på som respektløst i land med en annen kultur, og motsatt. Eksempler på dette kan være håndhilsning, bruk av fornavn, og avbrytelser i en samtale. Å ha ansatte som er klare over kulturforskjeller og forstår disse kan være helt avgjørende for å få til et godt samarbeid eller en god handel. I noen kulturer er det helt normalt å avbryte en person eller snakke i munnen på hverandre, mens dette fort oppleves som respektløst for nordmenn. Derfor er kulturelt mangfold særlig viktig å ha kompetanse på i bedrifter som er internasjonale spesielt.  

 

Språk, yrkestitler og mangfold

Språk har stor betydning for jobbmulighetene i Norge. Mange norske bedrifter bruker engelsk som såkalt business language. Det åpner opp muligheter for utenlandsk arbeidskraft. I flere yrker har vi i Norge for få ansatte og ta av. Et felt er innen bransjen IT og informasjonsteknologi. Her finnes det mange sterke og dyktige kandidater som er gode på faget sitt, men som ikke alltid snakker flytende norsk språk. Spesielt i de rollene hvor kandidatene ikke skal arbeide ute hos norske kunder, men for eksempel kode eller utvikle “inhouse” kan en dyktig IT medarbeider fungere utmerket. De fleste nordmenn snakker minimum to språk, norsk og engelsk. Og vi klarer i stor grad å gjøre oss godt forstått på engelsk.
 

Språk påvirker også noen stillingstitler. Nå har kjønnsbestemte yrkestitler blitt byttet ut med mer kjønnsnøytrale titler, og dette har ført til at flere av det motsatte kjønn søker seg til yrkene. Da yrkestittelen helsesøster ble endret til helsesykepleier i 2019, fikk studiet tre ganger så mange mannlige søkere enn året før. Slik ser vi tydelig hvordan språk  og yrkestitler påvirker mangfoldet i arbeidslivet.

Paola Andrea er ledercoach i Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle ledere og kandidater for å hente ut det beste i hver enkelt. Ta gjerne kontakt for en god samtale om lederutvikling, HR- tjenester, mastermind, business coaching eller rekruttering. 

Email: [email protected]     Tlf: 932 05 993

Les flere blogg innlegg

Bygg deg en effektiv strategi

Kommunikasjon, ditt hemmelige verktøy

Maksimer verdien av ditt nye talent

Meld deg på, og motta de nyeste videoene og artiklene om ledelse, personlig utvikling og human resources 

 
For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.
Les mer om personvern