START REKRUTTERINGEN NÅ

Hvordan en bra CV kan sikre deg drømmejobben

Det å komme i gang med å søke seg til nytt arbeid  oppleves  for  de  fleste som en stor beslutning. Man kan føle at man  går fra en  kjent tilværelse,  til en mer ukjent tilværelse. Når beslutningen er tatt og man er klar for å søke nye  stillinger, vil det første steget ofte være å lage en god CV. En CV er nemlig et av de viktigste dokumentene for de ansvarlige som skal ansette en ny medarbeider, eller leder. Det er derfor nødvendig å legge ned ekstra tid når man skal lage en god CV.

 

Hva inneholder en god CV?  

En bra CV fører til at de som skal ansette, raskt får et innblikk i hvem søkeren er, samt hvilke erfaringer og kvalifikasjoner søkeren har. En CV er en oppsummering av det viktigste om deg. Det er relevant å trekke frem alt av tilleggskompetanse som kurs og sertifiseringer, så vel som språk, verv og engasjementer som er gjennomført på fritiden. Alt som ikke står i din CV ønsker gjerne arbeidsgiver å avdekke i intervjuet via samtale, testing eller andre utvalgsmetoder.  

 

Interesser de som skal ansette

Tidlig og gjerne straks etter dine viktigste personalia er presentert i din CV bør det fremkomme hva som er dine nøkkelkvalifikasjoner. Gjerne presenter nøkkelkvalifikasjonene dine i listeform. Få frem det du er aller best på, og hva du kan tilby din nye potensielle arbeidsgiver. Dersom du ikke sitter med spesifikke fagkunnskaper som er relevant for stillingen du søker på – ikke fortvil! Fokuser da heller på å fremheve dine generelle egenskaper som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Disse egenskapene er høyt verdsatt hos arbeidsgivere. Start med dine kvaliteter slik at arbeidsgiveren får lyst til å lese resten av din CV. Slik fanger du tidlig arbeidsgiverens oppmerksomhet på en positiv måte.  

 

«De aller fleste arbeidsgivere forutsetter at man må lære seg ting som er relevant for jobben på arbeidsplassen. I dette ligger det dermed også at at evnen og viljen til å lære er viktige egenskaper som arbeidsgivere ser etter.»

 

Trekk frem det mest relevante 

Dersom du er ung og studier er det du har gjort mest av de siste årene vil en oversikt over dine studier, og hva som ble oppnådd være det mest relevante å sette opp i starten av en CV. Skolegang bør i dette tilfelle stå før arbeidserfaring da det er her du har mest å spille på. Bruk din skolegang til å fremheve relevante fag eller fordypninger som kan gjøre deg mer attraktiv for den potensielle nye jobben. Søker du på en stilling som sosiale medier ansvarlig for en bedrift, vil fag som digital markedsføring og sosiale medier være lurt å vektlegge. Dersom du derimot har flere års arbeidserfaring å vise til i de siste årene, vil arbeidserfaringen være mest relevant å føre opp i starten av en CV. En stillingstittel kan innebære mange forskjellige arbeidsoppgaver, trekk derfor frem dine spesifikke arbeidsoppgaver som er aktuelle for det arbeidsgiveren søker. Videre kan det være at du sitter på en del arbeidserfaring som ikke er like relevant for stillingen du søker på nå. Sørg derfor for å spesifiser og tilpass din CV for hver jobb du søker, slik at de erfaringene som er mest relevante kommer best frem. Gjennom arbeidserfaring tilegner man seg referansepersoner. Gode referanser er essensielt i en jobbsøkerprosess og noe man bør ha tilgjengelig. Når det gjelder å oppgi disse på din CV derimot, er dette ikke nødvendig. Presiser heller avslutningsvis i din CV at referansene oppgis ved forespørsel dersom du kommer videre i jobbsøkerprosessen.  

 

Struktur 

I mange stillinger vil det være positivt å være ryddig og strukturert. Dette tar seg definitivt best ut på en CV uansett hvilken stiling du søker. Tenk derfor på dette når du skriver din CV. La for eksempel alle innrykk, avsnitt og kolonner være ryddige. Prøv å ha «luft» mellom all tekst, slik at den ikke blir tettpakket med masse informasjon. Dette kan oppleves som rotete og ubehagelig å lese. Benytt passende skrifttype og lag din CV strukturert, flott og oversiktlig. Å ha med alle arbeidsforhold og studier er viktig for å unngå «hull».  Bruk gjerne både måned og år når de ulike tidsperiodene angis. Det vil da være enklere for den som skal ansette å forstå sammenhengen mellom arbeidsforhold, studier og de ulike periodene du har gjennomført dette. Jo mer erfaring man har, jo lengre blir en CV. Her er det viktig å holde din CV så kort og konsis som mulig. Den bør ikke være på mer enn 1-2 sider. 

 

En strukturert og ren CV vil oppleves enklere og mer interessant å lese for de som skal ansette. 

 

Hvordan bør min gode CV se ut? 

For arbeidsgiver vil designet på din CV danne grunnlaget for deres førsteinntrykk av deg. Designet kan derfor ha stor betydning. Husk at arbeidsgiver ser gjennom en rekke ulike CV-er, utform derfor din CV slik at den skiller seg ut på en positiv måte. Gjerne utforsk litt med design, bare husk å ikke lag den altfor spesiell. Med mindre du søker på en stilling som web-designer, digital markedsfører eller andre stillinger hvor dine kreative sider vil ha stor betydning. I slike tilfeller vil en kreativ og unik CV være en fordel. Videre er det også er fint å ha med et bilde i din CV, det er lettere for arbeidsgiver å huske et ansikt fremfor kun tekst. Her lønner det seg å bruke å bruke et bilde hvor du fremstår profesjonell og nøytral.

Paola Andrea er leder og grunnlegger av Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle og hjelpe både kandidater og ledere. Ta gjerne kontakt for en god samtale om coaching, lederutvikling eller rekruttering. Hun hjelper deg gjerne!

Email: [email protected]

Tlf: 932 05 993

Les flere av våre blogg innlegg

Kom godt i gang med rekrutteringen for 2023

Slik lykkes du med endringer i din bedrift

Nå dine mål og lev det livet du virkelig ønsker

Motta våre nyhetsbrev om ledelse, rekruttering og karriereutviklig

 

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.

Les mer om personvern