BOOK HR-TJENESTER NÅ

Hvordan få motiverte ansatte

ledelse rekruttering

Det er ingen hemmelighet at motiverte ansatte er gull verdt for bedriften, da de som regel  jobber mer riktig, oppnår høyere resultater, kommer mer presis og har god fokus på arbeidsoppgavene når de jobber. Som leder og beslutningstaker kan du i stor grad være med og påvirke motivasjonen til dine medarbeidere.

 

Motivasjon starter allerede i rekrutteringen

Allerede når du starter rekrutteringsprosessen er det viktig å finne ut av hva slags type personer du ønsker å ansette i avdelingen. Ønsker du å ansette unge, nyutdannede sjeler, som har alt ferskt i hodet og som kan formes etter bedriftens behov, eller har du behov for erfarne fagfolk med flere års erfaring som er rutinerte og selvgående? I mange tilfeller har du behov for begge deler og på den måte kunne mikse teamene med både faglig sterke seniorer og ferske juniorer som ofte i større grad kan formes. NRA gjennomfører personlighet- og evnetester i rekrutteringsprosessen som gir en pekepinn på hvordan kandidater motiveres, tenker, føler, handler og hvordan dette vil påvirke de i din bedrift og i ny stilling senere.  

NRA gjennomfører personlighet- og evnetester i rekrutteringsprosessen som gir en pekepinn på hvordan kandidater motiveres, tenker, føler, handler og hvordan dette vil påvirke de i din bedrift og i ny stilling senere.

 

Når du ansetter nye medarbeidere er det viktig at de får god opplæring og blir godt kjent med selskapet og sine kollegaer. Dette fremmer mestring og motivasjonen for den nyansatte. Også det å ha en god dialog mellom leder og medarbeider har mye å si for å starte godt og motivere den nyansatte helt fra første start. Det kan være lurt å sette opp individuelle mål og som leder bør du oppfordre til ukentlig eller månedlig oppfølging av disse.

Vi er alle forskjellige, og vi lar oss styre av ulike motivasjonsfaktorer. For en ung medarbeider som er nyutdannet ligger gjerne motivasjonen før oppstart i å få arbeidserfaring og bli kjent med nye arbeidsoppgaver. For en erfaren person med flere års erfaring kan motivasjonen være de interne mulighetene til bedriften og friheten hun eller han får under eget ansvar. Eller det kan være intern eller ekstern kompetanseutvikling. Finn balansen som passer i din avdeling og bedrift.

 

 

Ulike motivasjonsfaktorer

Vår indre motivasjon drives av det som interesserer og engasjerer oss. Det er selve aktiviteten som driver motivasjonen vår. I alle yrker vil det være avgjørende for å lykkes at den ansatte har indre motivasjon for det hun eller han arbeider med. Vi i NRB er derfor opptatt av å avdekke hvor motiverte kandidatene er for stillingen allerede helt i starten av rekrutteringsprosessen.

Ytre motivasjon er ytre faktorer som gjør at ansatte motiveres til å jobbe. Det kan for eksempel være:

  • goder
  • arbeidstid
  • stillingstittel
  • bedriftens anerkjennelse
  • betingelser

 

Noen personer motiveres ikke nødvendigvis av å utføre selve arbeidet, men av resultatene den gir senere. Den ansatte henter motivasjon fordi hun eller han tenker at det er riktig. For eksempel kan noen studenter oppleve at de ikke synes at alle fag på studiet er like interessante, men de vet at de må jobbe på og vise til gode resultater dersom de ønsker å kapre drømmejobben. For andre kan motivasjon være på plass fordi den står i stil med verdiene til selskapet som hun eller han identifiserer seg med. Andre motiveres mer av betingelsene eller fleksibiliteten som arbeidsplassen tilbyr. I løpet av pandemien har mange vært på hjemmekontor og opplevd den friheten og fleksibiliteten det medfører. Mange arbeidstakere i dag synes derfor det er positivt om bedriften tilbyr det vi kaller 3 + 2 som gjør at den ansatte arbeider tre dager på kontoret, og to dager på hjemmekontor per uke. De fleste liker likevel å være tilknyttet et miljø og være en del av et miljø. Dette holder fortsatt de ansatte motiverte.  

 

Mestringsfølelse av arbeidsoppgaver

Mestringsfølelse er viktig for de ansattes motivasjon på arbeidsplassen. Får man oppgaver man ikke mestrer kan det svekke motivasjonen betydelig. Det er derfor viktig at du som leder eller beslutningstaker legger realistiske mål og forventninger til den ansatte. Det kan være individuelle mål så vel som kollektive mål. Det er også viktig å anerkjenne at du ser de ansattes gode og rette arbeid og innsats. De fleste vil sette pris på en anerkjennelse fra nærmeste leder. Mange vil også få mer motivasjon til å jobbe mer målrettet dersom de vet at de blir sett og verdsatt i bedriften.

På den andre siden er det også viktig å bli utfordret med nye arbeidsoppgaver, og mål som den ansatte kan strekke seg etter. Blir arbeidsoppgavene for rutinerte og ensformige kan det gjøre den ansatte rastløs og mindre motivert til å gjøre en god jobb.  

 

 

Et sosialt miljø bidrar til motiverte ansatte

Sosialt samhold på jobb bidrar til motiverte ansatte. De fleste av oss tilbringer mye av dagen på jobb og med kollegaene våre, og da er det en flott mulighet til å bli bedre kjent med de man jobber med. For veldig mange er kollegaene de man tilbringer mest tid sammen med i løpet av en arbeidsdag. For å skape et godt klima hvor de ansatte føler de kjenner hverandre og er trygge på hverandre kan det være aktuelt å invitere avdelingen eller bedriften din på lønningsfredag, starte opp et bedrifts-idrettslag, arrangere quiz på kontoret. Eller du kan arrangere andre aktiviteter som kan bidra til et godt sosialt arbeidsmiljø hvor de ansatte kan bli bedre kjent utenfor arbeidstiden.

Noen kollegaer kommer så godt overens at de blir gode venner på fritiden, mens andre foretrekker å holde vennskap og kollegaer fraskilt. Trivsel på arbeidsplassen er viktig, uansett om man liker å ta morgenkaffe’n sammen med kollegaer, eller sitte for seg selv i lunsjen.

 

Ulike stillinger har ulike arbeidsoppgaver, og innen noen stillinger og yrker er arbeidsoppgavene mer ensformige. Da kan det hjelpe godt på motivasjonen å få gjort litt andre ting i løpet av dagen. Det kan være å delta på et morgenmøte, organisere fellesfrokoster på avdelingen, eller trene sammen etter jobb. Du kan også tilrettelegge og tilby relevante og interessante jobbkurs. Det viktigste er at du som leder eller beslutningstaker gir rom for at dine medarbeidere kan komme til deg med forslag, tanker, ideer eller bekymringer, og at du lytter åpent til det de har å fortelle.  

Paola Andrea er ledercoach i Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle ledere og kandidater for å hente ut det beste i hver enkelt. Ta gjerne kontakt for en god samtale om lederutvikling, HR- tjenester, mastermind, business coaching eller rekruttering. 

Email: [email protected]     Tlf: 932 05 993

Les flere blogg innlegg

Kunsten å mestre eget mindset

Lederutvikling, veien til kontinuerlig vekst

Bygg deg en effektiv strategi

Meld deg på, og motta de nyeste videoene og artiklene om ledelse, personlig utvikling og human resources 

 
For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.
Les mer om personvern