BOOK HR-TJENESTER NÅ

Personalstrategi, nå og i fremtiden

Vi lever for å strekke oss etter mål, både personlig og i bedriften. Ønsker du vekst for selskapet? Har du et ønske om å utvikle bedriften til å produsere bedre produkter eller tjenester? Utfordringen oppstår kanskje når vi ikke helt vet hvordan vi skal komme oss dit. Skal vi sende  de ansatte på kurs? Har de ansatte for mange hatter som skal fylles, slik at de ikke strekker til med alt? Kanskje er det utviklingsområder dere ikke har fått prøve ut enda? Mulighetene er mange, og behovet for ekstra personell kan oppstå. 

 

Strategi

Det er ikke alltid like lett å vite hvor man skal begynne når det kommer til strategi. Det er mange variabler som skal fylles, flyttes og justeres underveis og noen ganger er det bare enklest å gjøre slik vi alltid har gjort – fordi det er kjent og kjært. Kanskje det er akkurat da det er tid for å gjøre noe nytt, stille om og prøve de metodene du alltid har tenkt på, men kanskje ikke helt har hatt muligheten til å gjennomføre. 

Ser du behovet for flere ansatte på sikt, eller bare trenger noen å sparre tanker om fremtidige løsninger så kan vi i Norges Rekruttering og Bemanning hjelpe deg på veien. Vi ønsker å bistå deg og din bedrift på veien til en fremtid hvor du oppnår dine mål og bedriftens mål på en forutsigbar og fremtidsrettet måte. 

Fremtiden kan være båre risikabel og usikker, men risiko og usikkerhet er ikke det samme. Risiko handler om hendelser med kjente sannsynlige utfall – her kan vi se for oss hva som skal skje og med det ha planen klar for hvordan vi skal håndtere disse utfordringene når de kommer. Usikkerheten på den andre siden har med seg ukjente sannsynlige utfall, som vi ikke kan styre, men som vi på samme tid kan se for oss at kan komme en gang i fremtiden. 

Tre tips for å være bedre rustet:

  •  Være proaktiv istedenfor reaktiv. 
  •  Ha klare retningslinjer og handlingsplan for mulige situasjoner som kan oppstå. 
  •  Felles forståelse og enighet. 

For å være best rustet, med en god strategi som kan føre bedriften fremover selv i vanskelige tider, vil det være lurt å være føre-var. Ha planen klar. Det kan være vanskelig å se for seg alle mulige utfall som kan skje, men jo flere, jo bedre. Har du problemer med å definere ulike situasjoner vil vi anbefale å snakke med noen som kan hjelpe deg på veien. Her kan man snakke med et bemanningsbyrå, ha et felles gruppemøte innad i bedriften, eller en felles workshop med en samarbeidspartner, som kan se behovene dine på en annen måte enn du kanskje gjør i dag. Dette kan være bedrifter dere er i nær kontakt med i den daglige driften, eller en helt annen bransje som har mange av de samme utfordringene som dere står overfor i dag. Å dele strategier og tanker vil bare gjøre dere sterkere på sikt. Og til slutt vil en felles forståelse innad i bedriften gjøre en strategi mye enklere å gjennomføre. Er det ikke enighet vil skipet mest sannsynlig lage mye bølger på kryss og tvers istedenfor å seile med stø kurs.  

 

Hvordan være best rustet for fremtiden 

De aller fleste av oss er inne i en tid hvor hverdagen er snudd opp ned, med mye usikkerhet og fremtiden er vanskelig å forutse. Etter behovene som må gjøres nå endres kanskje også strukturen på bedriften din. Håndterer dere krisen bra, med åpen kommunikasjon til de ansatte, nye løsninger og positiv innstilling. Tiden vi er inne i er som et vakuum, og det vil på mange måter være det vi gjør nå som vil legge grunnlaget for hva som venter oss når vi kommer ut igjen. For de aller fleste vil ikke hverdagen være den samme igjen så fort vi åpner opp.

 

Det vil ta noe tid for samfunnet å re-stille seg. Det betyr ikke at bedriften din ikke skal handle aktivt, eller sitte på kanten og dingle med beina. 

 

Vi omstiller oss raskt og den nye hverdagen har gitt oss nye syn på hvordan arbeidshverdagen også kan være. Fungerer det godt med hjemmekontor, videokonferanser og de nye arbeidsmetodene? Har timefordelingen blitt gjort om, blir vi kanskje mer effektive og vi åpner for nye muligheter og behov? Kanskje har det også kommet et behov for en ny type medarbeider som har tilleggs-erfaringer du ikke har i staben fra før og som du ser du nytten av også for fremtiden. 

 

Hvordan kan NRA hjelpe deg?

Selv om vi akkurat nå er inne i en usikker fremtid er det alltid viktig å ha en klar strategi på hva en skal gjøre i etterkant av slike perioder. Basert på hvordan bedriften din har det nå vil utgangspunktene for vurdering av videre utvikling være et område verdt å se på. Kanskje har du stort pågang og har fått inn store mengder oppdrag den siste tiden. Eller kanskje du har måtte flytte alle dine ansatte fra kontor til hjemmekontor. Disse overgangene kan ha vist til behov som du også i fremtiden må takle – da er det fint å ha en strategi på dette. Ved å ha en plan for hvordan utfallene kan utarte seg fremover, vil det gjøre det enklere for deg å handle raskt og enkelt når hendelsene oppstår. 

 

Hvordan være forberedt på det som kommer 

Ved å ha evne til å  kunne handle raskt, omorganisere seg selv og bedriften på en god og lønnsom måte vil bedriften din i det lange løp kunne gi god avkastning, fordi resultatene vil komme
deretter. Når vi kan arbeide pro-aktivt og være forut for hendelsen vil vi kunne se hva som skjer og tydelig vite hva vi skal gjøre. Som rekruttering – og bemanningsbyrå ønsker vi å være med på denne reisen, være klar over hvordan fremtiden din ser ut og hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe til på veien. Sammen med gode føringer på de handlinger som gjøres i kritiske situasjoner og trygg kommunikasjon med de ansatte vil positive effekter vokse med dere. Selv når det rister som mest vil tryggheten og kommunikasjonen roe ned situasjonen og de ansatte vil vite hva de skal gjøre for å få jobben gjort.

  • Se utfordringene før de oppstår
  • Mobilisere og implementere nye alternativer
  • Intern og ekstern informasjonsflyt 

Norges Rekruttering og Akademi arbeider daglig med å finne nye hoder til bedrifter som har behov for, og ønske om å utvikle bedriften sin videre. Behovene for hjelp og ekstra bemanning kommer i bølger, så å være klar for periodene før de kommer, vil gjøre iverksettelsen ennå bedre og mer fleksibel.

Paola Andrea er ledercoach i Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle ledere og kandidater for å hente ut det beste i hver enkelt. Ta gjerne kontakt for en god samtale om lederutvikling, HR- tjenester, mastermind, business coaching eller rekruttering. 

Email: [email protected]     Tlf: 932 05 993

Les flere blogg innlegg

Kunsten å mestre eget mindset

Lederutvikling, veien til kontinuerlig vekst

Bygg deg en effektiv strategi

Meld deg på, og motta de nyeste videoene og artiklene om ledelse, personlig utvikling og human resources 

 
For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.
Les mer om personvern