START REKRUTTERINGEN NÅ

Viktigheten av kvalitet i rekruttering

Rekruttering er en prosess som består av flere ulike deler. Skal du oppnå gode resultater er det viktig å fokusere på kvalitet i hvert enkelt ledd. Hva kan du gjøre for å oppnå dette? Det er lett å trå feil i en rekrutteringsprosess, og dessverre kan konsekvensene av dette bli store. I verste fall kan det føre til en feilansettelse, som vil være negativt for både bedriften din, og for kandidaten. For å hindre at dette skjer må du huske på at hvert enkelt ledd i rekrutteringsprosessen er viktig, og at kvalitet alltid må være i fokus. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan vi i NRB sikrer kvalitet gjennom hele rekrutteringsprosessen vår, samt noen tips til hva du som bedriftsleder bør tenke på når du er på jakt etter en ny ansatt.

 

Vår rekrutteringsprosess

For å kunne levere et godt resultat, må vi få en god forståelse av selskapet ditt, samt stillingen som skal fylles. Derfor starter vi prosessen med et møte, der vi blir godt kjent med firmaet, og gjør en analyse av stillingen som skal besettes. Målet i denne delen av prosessen er å fullstendig avdekke behovet deres, både ut ifra hva som blir nevnt, men også ut ifra det som blir sagt mellom linjene. Her må vi få en så god forståelse av selskapet som helhet, stillingen og behovet deres, som mulig. Både på kort og lang sikt. Analysen resulterer i en plan, som skal fungere som en plattform for resten av prosessen.

Her går vi blant annet inn på selve stillingen:

  • Hva er arbeidsoppgavene?
  • Hvilket erfaringsnivå er dere ute etter?
  • Hva slags utdannelse kreves?
  • Personlighet
  • Stillings tittel
  • Lønnsnivå
  • Arbeidsmiljø
  • Muligheter fremover

Her ønsker vi å få en forståelse av hvilke kvaliteter kandidaten må ha, og hvilke det er ønskelig at vedkommende har. Når en skal forklare hvem drømme kandidaten er får vi ofte en lang liste med kvalifikasjoner kandidaten må ha. Mennesker er ikke perfekte, og det er det viktig å være klar over. I tillegg avklarer vi framdrift, og forventninger med kunden. Her blir vi enige om hvor ofte vi skal komme med oppdateringer, og hvor lang tid dere forventer at prosessen skal ta. Her er det viktig å påpeke at kvalitet og tid ofte henger sammen.

 

Prosessen videre

Vi i NRA legger mye vekt på den første delen av prosessen, ettersom vi her legger mye av grunnlaget for veien videre. Vi anser rekruttering som en svært viktig aktivitet for bedriften og kandidaten. Konsekvensen av å droppe plattformen for rekrutteringsprosessen for den enkelte stillingen kan føre til ingen plan, og en ikke-profesjonell prosess, som i ytterste konsekvens fører til feilansettelse. Risikoen for feilansettelse går ned betraktelig når vi gjør en grundig jobb med planen for resten av prosessen.

Det neste steget er å søke etter kandidater. Dette gjøres ofte i forbindelse med annonsering, men det er ikke alle stillinger der det er like hensiktsmessig å legge ut en stillingsannonse.

I de tilfellene der vi velger å annonsere, er det viktig å gi kandidatene nok tid til å søke på stillingen. Også i de tilfellene hvor vi oppsøker de rette kandidatene tar det ofte også noe tid før vi finner de aller beste kandidatene for stillingen. Å bruke litt tid kan være svært hensiktsmessig, ettersom det kan øke volumet på antall kandidater. Jo flere kandidater vi har å velge mellom, desto større er sannsynligheten for å finne de som er gode.

 

Når vi så skal avholde de første intervjuene, er det viktig at disse er strukturerte. Med strukturerte intervjuer mener vi at spørsmålene er nøye plukket ut i forkant, og at disse blir stilt i samme rekkefølge til alle kandidatene. Dette har vist seg å øke treffsikkerheten betraktelig.

 

Deretter analyseres intervjuene etter hva som er viktig for stillingen, referansene kontaktes og der det er hensiktsmessig avholdes arbeidsprøver og tester. Til slutt blir de mest egnede kandidatene presentert for bedriften. På den måten sparer du som bedriftsleder mye tid, ettersom du kun trenger å forholde deg til de mest aktuelle kandidatene.

Vi hos NRA bistår også under resten av prosessen, i den grad dette er ønskelig.

 

Bedriftens ansikt utad

Når vi skal rekruttere på vegne av en bedrift, er vi fullt klar over at vi er bedriftens ansikt utad. Måten vi håndterer og ivaretar søkerne på, er essensielt for deres oppfatning av selskapet. Derfor er det viktig at vi får hver enkelt kandidat til å føle seg verdsatt, uavhengig av om vedkommende er aktuell for stillingen, eller ikke. Det er også viktig at kandidaten som blir ansatt får en optimal start i stillingen, og får en god onboarding. Dette vil gjøre at den ansatte faktisk opplever at den employer brandingen som er gjort i rekrutteringsprosessen faktisk er reell. De aller fleste vil respondere bra på dette både på kort og lang sikt.

 

 

Konsekvenser av å ikke fokusere på kvalitet

I NRA er vi opptatt av nøye arbeid, og av å bruke den tiden som trengs i hvert ledd i prosessen. Dessverre kan det å gå for enkle og raske løsninger, i stedet for å tenke på kvalitet, ha betydelige konsekvenser. Den største er uten tvil en feilansettelse. Dette kan koste dyrt, ikke bare i kroner og øre. Det kan skape utfordringer på arbeidsplassen, oppgaver blir kanskje ikke utført, eller må gjøres av andre. I tillegg kan det også gå ut over miljøet på arbeidsplassen på en negativ måte. I tillegg kan dette føre til at bedriften ikke oppnår ønskede mål og resultater. Dette avhenger av hva slags stilling det handler om, men feil person kan ende opp med å sinke bedriften såpass mye at det går ut over det totale resultatet.

 

Dette kan du gjøre for å sikre kvalitet i rekrutteringsprosessen 

Som ansvarlig for rekrutteringen i selskapet ditt, er det mye du kan gjøre for å sikre kvaliteten i denne prosessen. Først og fremst bør du legge arbeid i å finne den rekrutteringspartneren som kan levere det du er ute etter. Det finnes mange ulike aktører på markedet, så du gjør lurt i å gjøre et grundig researcharbeid. Vurder ulike alternativer, og hør hva de har å tilby.

Om du tenker langsiktig er det en fordel å evaluere rekrutteringsprosessen i etterkant, sammen med byrået. Da kan dere diskutere hva du var fornøyd med, samt hva du tenker kunne blitt gjort annerledes. På denne måte vil samarbeidet gå mye lettere neste gang.

 

Kvalitet er en av våre sentrale verdier

Kvalitet er en av kjerneverdiene til NRA. For oss handler dette om å hjelpe folk. Både til å finne riktig kandidat, og til å havne på riktig arbeidsplass. For å oppnå dette starter det med en god, kvalitativ rekrutteringsprosess. Hvis bedriften får en kandidat som passer godt inn, og leverer gode resultater, vil dette ha et positivt utfall. For kandidaten selv handler det om å finne riktige arbeidsplass, med gode muligheter, der vedkommende kan trives. NRA jobber i dag med flere kunder hvor kvalitet i hele rekrutteringsprosessen er viktig. Vi har alltid flere kandidater i «loopen».

Paola Andrea er leder og grunnlegger av Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle og hjelpe både kandidater og ledere. Ta gjerne kontakt for en god samtale om coaching, lederutvikling eller rekruttering. Hun hjelper deg gjerne!

Email: [email protected]

Tlf: 932 05 993

Les flere av våre blogg innlegg

Kom godt i gang med rekrutteringen for 2023

Slik lykkes du med endringer i din bedrift

Nå dine mål og lev det livet du virkelig ønsker

Motta våre nyhetsbrev om ledelse, rekruttering og karriereutviklig

 

For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.

Les mer om personvern