BOOK HR-TJENESTER NÅ

 

Om NRA

 

Norges Rekruttering & Akademi (NRA) er din komplette partner innen human resources, lederutvikling, mastermind, rekruttering og karrierecoaching. Vi legger vekt på utvikling, empati og kvalitet.

NRA er lokalisert i Oslo, og leverer til hele landet. Visjonen er å gjøre livet ditt enda bedre, og hjelpe deg, ditt team og bedriften med å lykkes ved å tilby tjenester som gir umiddelbare og langsiktige fordeler. Alle mennesker er unike! 

Som leder vil du dra nytte av vår ekspertise, skreddersydde tilnærming og lidenskap for å hjelpe deg og din organisasjon til nye høyder. 

Et samarbeid med NRA gir en helhetlig løsning for organisasjonsutvikling, lederutvikling og personlig vekst som resulterer i en mer effektiv og vellykket arbeidsplass. 

La oss hjelpe deg til et enda bedre liv!

 

 

Våre etiske retningslinjer 

 

Vi er opptatte av etikk. Etikk er basisen for våre handlinger.

Vi ønsker at kandidater, ledere og bedrifter skal oppleve tillit og at de blir godt ivaretatt med stor trygghet. Vi skal tilfredsstille den alminnelig oppfatningen av etiske normer.

Konfidensialitet
Våre søkere og kandidater, før under og etter prosess skal føle seg trygge på at de behandles med den største konfidensialitet.

Likeverd og gjensidig respekt
Norges Rekruttering & Akademi skal være en virksomhet som fokuserer på likeverd og gjensidig respekt.

Ingen diskriminering
For oss er det viktig at ingen blir diskriminert eller føler seg tilsidesatt på grunn av kjønn, etnisitet, politisk syn og lignende.

Forretningsmessige disposisjoner
Alle forretningsmessige disposisjoner skal gjøres med integritet og vi skal opptre upartisk i alle forretningsanliggender.