START REKRUTTERINGEN NÅ

 

Om NRA

 

Norges Rekruttering & Akademi (NRA) leverer kvalitative tjenester innen rekruttering, masterminds, karrierecoaching og ledercoaching. Vi legger vekt på kvalitet, empati og utvikling i prosessene.

Vårt kontor er lokalisert i Oslo, og vi leverer til hele landet. Vår visjon er å gjøre livet ditt enda bedre. Vi er her for å hjelpe våre kandidater og samarbeidspartnere i bedriftene. Medarbeidere som ledere. Vi vet at det å ha et arbeid som du gleder deg til å ta fatt på hver dag betyr mye i livet. Vi mener at det å ha de rette ansatte med på laget er basisen som gjør at bedriften lykkes i sin helhet. Hvert menneske er unikt og verdifullt. 

Å utvikle deg, lære om deg selv og omgi deg med de rette menneskene tar deg videre og gir deg vekst. I rollen din på jobben, men også på alle de andre arenaene i livet ditt. NRA arbeider derfor også med ledere og privatpersoner innen både lederutvikling og personlig utvikling.

Slik hjelper vi deg til et enda bedre liv!

 

 

Våre etiske retningslinjer 

 

Vi er opptatte av etikk. Etikk er basisen for våre handlinger.

Vi ønsker at kandidater, ledere og bedrifter skal oppleve tillit og at de blir godt ivaretatt med stor trygghet. Vi skal tilfredsstille den alminnelig oppfatningen av etiske normer.

Konfidensialitet
Våre søkere og kandidater, før under og etter prosess skal føle seg trygge på at de behandles med den største konfidensialitet.

Likeverd og gjensidig respekt
Norges Rekruttering & Akademi skal være en virksomhet som fokuserer på likeverd og gjensidig respekt.

Ingen diskriminering
For oss er det viktig at ingen blir diskriminert eller føler seg tilsidesatt på grunn av kjønn, etnisitet, politisk syn og lignende.

Forretningsmessige disposisjoner
Alle forretningsmessige disposisjoner skal gjøres med integritet og vi skal opptre upartisk i alle forretningsanliggender.