BOOK HR-TJENESTER NÅ

Personvern  

Som en del av rekrutteringsprosessen vil vi behandle personopplysningene dine slik det framgår av disse retningslinjene for personvern. Norges Rekruttering & Akademi er data ansvarlig med tanke på personopplysningene som samles inn og behandles som en del av rekrutteringsprosessen.

For å kunne vurdere søknaden din vil vi behandle informasjonen, inkludert personopplysningene dine, som du har oppgitt i jobbsøknaden og CV-en. Vi vil også evaluere din erfaring og kompetanse under potensielle intervjuer. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine er din forespørsel om at vi skal vurdere søknaden og CV-en din, før en potensiell utferdigelse av en ansettelseskontrakt i samsvar med punkt 6(1)(b) i GDPR.

I tillegg kan vi komme til å søke på Internett etter relevant og tilgjengelig informasjon, herunder også innhold fra sosiale medier. Dette vil typisk omfatte informasjon om dine tidligere arbeidsforhold, aktiviteter, kompetanse, resultater, så vel som måten du framstår på.

Hvis stillingen krever at du må gjennomføre en personlighetstest eller lignende, vil du bli informert om dette når vi har behandlet søknaden din. Resultatene av slike tester vil bli behandlet konfidensielt, men vil bli inkludert i vår vurdering av søknaden din. Vårt juridiske grunnlag for slik behandling av personopplysninger er punkt 6(1)(b) i GDPR.

Vi kan også komme til å be deg om å gi oss en kopi av eventuelle registreringer i strafferegisteret avhengig av stillingen du søker på. Slik informasjon vil også bli behandlet konfidensielt. I slike tilfeller vil vi be om ditt samtykke, men vårt juridiske grunnlag for slik behandling av personopplysninger er punkt 6(1)(a) i GDPR.

Som en del av vurderingen av deg og søknaden din kan vi ønske å innhente referanser fra dine tidligere og/eller nåværende arbeidsgivere. Vi vil bare innhente referanser hvis du har samtykket til det. I slike tilfeller vil vi be om ditt samtykke, men vårt juridiske grunnlag for slik behandling av personopplysninger er punkt 6(1)(a) i GDPR.

Hvis den aktuelle stillingen omfatter økonomisk ansvar (for eksempel bokføring eller regnskapsføring), kan vi – etter en konkret vurdering – innhente informasjon om din kredittverdighet. Vårt juridiske grunnlag for slik behandling av personopplysninger er punkt 6(1)(f) i GDPR.

Vi anbefaler at du ikke oppgir sensitive personopplysninger som informasjon som avslører etnisk opprinnelse, religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering, helse etc. i søknaden din. Hvis det skulle være behov for spesielle helsekrav for å kunne utføre pliktene som er knyttet til den aktuelle stillingen, kan vi – etter en konkret vurdering – be om helseinformasjon fra deg. I slike tilfeller vil vi be om ditt samtykke, men vårt juridiske grunnlag for slik behandling av personopplysninger er punkt 9(2)(a) i GDPR.

Hvis du tilbys en stilling i Norges Rekruttering & Akademi vil søknaden og ytterligere personopplysninger som er innhentet under rekrutteringsprosessen, bli en del av din ansatte mappe.

Hvis du ikke tilbys en jobb, vil vi oppbevare søknaden og eventuelle tilleggsopplysninger vi har innhentet under rekrutteringsprosessen i en periode på 6 måneder etter vårt avslag, såfremt du ikke har gitt ditt samtykke til lagring i en lengre periode.

Ethvert samtykke du måtte ha gitt under søknads- og/eller rekrutteringsprosessen kan trekkes tilbake når som helst ved å kontakte oss.

Personopplysningene dine kan komme til å bli delt med andre selskaper i konsernet hvis det skulle være relevant. Slike konsernselskaper omfatter selskaper som er plassert i land utenfor EU/EØS som kan hende ikke sikrer et tilfredsstillende personvern som landene innenfor EU/EØS. I slike tilfeller bygger overføringen på EU-kommisjonens Standard kontraktsregler for å sikre et tilfredsstillende nivå av personvern med tanke på slike overføringer.

Du har rett til tilgang til personopplysningene om deg som vi behandler underlagt bestemte lovfestede unntak. I tillegg kan du protestere mot innsamling og ytterligere behandling av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å be om at enhver behandling skal være begrenset, at personopplysningene dine er korrekte, hvis nødvendig, eller under bestemte forhold blir slettet.

I bestemte tilfeller kan du også be om at vi sender deg en oversikt over personopplysningene om deg i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og be oss om å sende slike data til en annen data ansvarlig.

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter eller hvis du har spørsmål med tanke på disse retningslinjene for personvern eller behandlingen av personopplysningene dine kan du kontakte oss på mailadresse: [email protected]

Hvis du har klager som gjelder behandlingen av personopplysningene dine bes du kontakte oss på mailadresse: [email protected]