BOOK HR-TJENESTER NÅ

Human Resources

HR-tjenester og lederutvikling er din nøkkel til å låse opp potensialet i ditt team og organisasjon. Vår tilpassede tilnærming til HR støtter lederne dine, og danner også grunnlaget for en dynamisk og velfungerende arbeidsplass. Velg HR- tjenester for å navigere smidig mot målene deres, skape bevisste ledere og sikre kontinuerlig utvikling i alle aspekter av HR-feltet. 

 

Lederstøtte, og lederutvikling
I lederutvikling vil lederen få coaching, rådgivning og støtte innen faget ledelse. Lederen vil også få konkrete verktøy for å kunne utvikle seg i rollen. Samarbeidet vil gi lederen nye perspektiver, bedre fokus, resultater og utvikling. Som alle HR - tjenester skreddersys også lederutviklingen konkret til lederen og situasjonen. Lederen får også en profesjonell sparringspartner som støtter og utvikler til beste resultat. 
 
Endringsprosesser
Har bedriften eller HR behov for å utvikle seg og skal gjennomføre en endring på et eller flere områder? Vi bistår HR og ledere i hele eller deler av endringsprosessen. Fra analyse og planlegging til kommunikasjon.  Opplæring og utvikling, samt oppfølging og evaluering av endringsprosessen. Her skapes bevissthet, retning og trygghet. Vi bistår så dere oppnår en vellykket endringsprosess, som igjen gir videreutvikling, måloppnåelse og sterke fremtidige resultater. 
 
Onboarding
Transformér dine nyansattes opplevelser med vår onboarding HR-tjeneste. Vi skaper en sømløs introduksjon for dine ansatte, fra velkomstprosesser til opplæring. Med fokus på effektivitet og engasjement, sikrer vi at dine nye teammedlemmer raskt tilpasser seg bedriftskulturen og blir produktive. Velg vår onboarding tjeneste for å styrke integreringen av nye ansatte og optimalisere bedriftens suksess. En god start for den nyansatte gir større sjanse for en vellykket ansettelse som varer. 

 

Kompetanseutvikling
Kunnskap og kompetanseutvikling gir kvalitet, trygghet og motivasjon. Vi leverer planlegging, implementering og gjennomføringen av bedriftens kompetanseutvikling. Vi tilpasser også online og fysiske kurs/workshops innen human resources, ledelse, personlig utvikling og organisasjon.

 

Prestasjonsstyring 
Prestasjonsstyring handler om hvordan systematisk måle og evaluere prestasjoner i bedriften for å oppnå målene. Som leder får du innsikt i individuelle og kollektive bidrag. Vi identifiserer styrker og områder for utvikling, samt muliggjør effektiv ressursallokering. Ved å velge prestasjonsstyring får dere de verktøyene som er viktige for å motivere, utvikle og beholde talentene deres. Dette vil styrke bedriften ved å optimalisere arbeidsytelse og bidra til en mer engasjert og produktiv arbeidsstyrke.

 

HR- administrasjon 
Skreddersydd HR-administrasjon tar hånd om hele den ansattes livssyklus, fra oppstart i stillingen til daglig personaladministrasjon. Valget av våre tjenester frigjør verdifull tid, gir tilgang til ekspertise og sikrer positiv arbeidskultur samt overholdelse av lover og regler. Optimal HR-administrasjon styrker effektivitet, ansattes trivsel og gir organisasjonen din konkurransefordeler.
 
Ansettelsesprosesser
Få bistand med overordnede planer og strategier for deres interne ansettelsesprosesser. Strukturerte og velfungerende prosesser gir best resultater. Her kan vi også utarbeides maler, rutiner, beskrivelser, prosedyrer og caser for benyttelse i deres interne og fremtidige rekrutteringsprosesser. 

 

Organisasjonskultur
Alle bedrifter har sin unike bedriftskultur. I en god bedriftskultur "drar" hele gruppa i samme retning. Vi bistår med kulturbygging og bevissthet for ledere og ansatte rundt felles verdier, holdninger og handlinger. God bedriftskultur skaper gode resultater, et godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass.
   
Tjenestene nevnt over er et utvalg. Ta kontakt for mer informasjon og få et skreddersydd forslag til hvordan vi kan bistå deg og din bedrift fremover.
 
 

 Våre HR-tjenester

Din HR-avdeling 

Månedlig abonnement

 

Velg fritt mellom de ulike områdene innen HR - fagfeltet for månedlig leveranse i en fast stillingsprosent. HR - arbeidet leveres operasjonelt og utøvende. Vi skreddersyr løsninger som kommer dere til gode og som utvikler de ansatte, lederne og bedriften

Prosjektavtale

Midlertidig periode 

 

Prosjektavtale er løsningen som er skapt for bedrifter som trenger spesialisert kompetanse for midlertidige, eller krevende oppgaver i hektiske perioder og/eller uventede situasjoner. Dette kan inkludere alt fra store prosjekter til forretningsutvidelser, restruktureringer, perioder med mange nyansatte, eller endringsprosesser

Management for hire 

Midlertidig periode 

 

HR for hire gir bedriften muligheten til å sikre profesjonell HR støtte raskt på plass når behovet oppstår. Vår timesbaserte HR for hire  løsning er skreddersydd for prosesser som organisasjonsbygging, kompetanseheving, endringsprosesser eller midlertidige perioder når dere har behov for HR-leder eller HR- rådgiver

Paola Andrea har lang erfaring og utdannelse på masternivå innen ledelse og human recourses. Hun er også sertifisert i bedriftskonsultering/coaching og livscoaching. Hun brenner for å utvikle menneskene slik at de lykkes og når sitt høyeste potensiale. 

Ta kontakt