START REKRUTTERINGEN NÅ

Lederutvikling

Lederutvikling er designet for deg som har resultatansvar og leder andre. Velg lederutvikling slik at du unngår å stå fast, når målene du arbeider for og blir mer bevisst på hvordan du driver best mulig lederskap.  

 

Ledercoaching og lederrådgivning
I ledercoaching definerer vi blant annet hvem du er som leder og finner frem til den beste lederen i deg. Du får konkrete verktøy for å mestre ledelse bedre og utvikle deg i rollen. Ledercoaching vil gi deg nye perspektiver som leder. Du får også en empatisk sparringspartner som støtter og hjelper deg fremover på din vei og til ditt beste resultat.
 
Ansettelsesprosesser
Få bistand med overordnede planer og strategier for interne ansettelsesprosesser. Strukturerte og velfungerende prosesser gir best resultater. Det kan også utarbeides maler, rutiner, beskrivelser, prosedyrer og caser for benyttelse i fremtidige rekrutteringsprosesser. Når ansettelsen er gjennomført bistår vi også med effektiv «onboarding» av nyansatte. Mestring av den nye rollen gjør at dine medarbeidere kommer raskt opp i arbeidsutførelse, får god kulturforståelse og forventingene legges. En smidig start gir større sjanse for en vellykket ansettelse. 
 
Kompetanseutvikling
Kunnskap og kompetanseutvikling gir kvalitet, trygghet og motivasjon. Vi leverer planlegging, implementering og gjennomføringen av bedriftens kompetanseutvikling. Vi tilpasser også online og fysiske kurs/workshops innen human resources, ledelse, personlig utvikling og organisasjon. 
 
Organisasjonskultur
Alle bedrifter har sin unike bedriftskultur. I en god bedriftskultur "drar" hele gruppa i samme retning. Vi bistår med kulturbygging og bevissthet for ledere og ansatte rundt felles verdier, holdninger og handlinger. God bedriftskultur skaper gode resultater, et godt arbeidsmiljø og en god arbeidsplass.
 
Endringsprosesser
Har bedriften eller HR behov for å utvikle seg og skal gjennomføre en endring på et eller flere områder? Vi bistår ledere i hele eller deler av endringsprosessen. Her skapes bevissthet, retning, trygghet og kommunikasjon i endringsprosessen. En vellykket endringsprosess kan gi videreutvikling, måloppnåelse og sterke fremtidige resultater.
 
Tjenestene nevnt over er et utvalg av hva vi leverer. Ikke nøl med å ta kontakt for mer informasjon og  forslag til hvordan vi kan bistå deg og din bedrift på best mulig måte fremover.
 
 
Lederutvikling
Organisasjonskultur
Ansettelsesprosesser
Kompetanseutvikling

 

"Utvikle deg i lederrollen så du når de resultatene du drømmer om" 

Paola Andrea har lang erfaring og utdannelse på masternivå innen ledelse og human recourses. Hun er også sertifisert coach, og brenner for å utvikle menneskene slik at de lykkes og når sitt høyeste potensial.