BOOK HR-TJENESTER NÅ

Lederutvikling, veien til kontinuerlig vekst

ledelse lederutvikling mastermind

Å være ny i lederrollen handler ofte om å ta på seg, og få ansvar for mer enn egen jobb og eget fag. Ofte har den nye lederen vært en dyktig medarbeider over tid, og kanskje til og med den beste innen sin fagretning. Derifra åpner det seg nye muligheter i bedriften for å lede, og tre inn i første lederrollen. Det som raskt merkes da er at ledelse er en disiplin i seg selv, uavhengig av ekspertisen innen et annet spesifikt fagfelt.

Mange ledere stiger altså opp fra sine fagområder på grunn av deres tekniske ferdigheter eller kompetanse. Likevel er kunnskapen om å lede og motivere en gruppe mennesker en helt annen ferdighet. Å lære om ledelse både praktisk og teoretisk blir derfor avgjørende for å lykkes i lederrollen over tid. Men på hvilke ulike måter kan man som ny leder få den rette utviklingen? 

 

Lederutvikling via Mastermind 

Mastermind er en form for lederutvikling som har fått økt popularitet innen ulike ledelsesmiljøer og bransjer over tid. Det er vanligst å finne Mastermind-grupper innen forskjellige geografiske områder, enten det er i store byer med sterke forretningsnettverk, eller i mindre lokalsamfunn. Mastermind er en gruppe der man samler enkeltpersoner som er ledere og de møtes ukentlig digitalt for å dele kunnskap, erfaringer og løse utfordringer sammen. Mastermind ledes av en fagperson som fasiliteter diskusjoner og oppmuntrer til læring og vekst. 

 

I Mastermind får du jevnlig tilgang til andre lederes erfaringer, refleksjoner og du får lære av deres suksesser og feil 

 

Som leder kan deltakelse i Mastermind-gruppen være ekstremt verdifullt. For det første gir det en mulighet og tilgang til ulike perspektiver og ideer fra andre ledere. Som leder kan man dra nytte av deres erfaringer, refleksjoner og lære av deres suksesser og feil. Man kan få innsikt som kan hjelpe en med å løse utfordringer og ta bedre beslutninger. I tillegg tilbyr Mastermind- gruppen et trygt og støttende miljø der man kan dele egne utfordringer og mål. Dette kan føre til verdifulle tilbakemeldinger, støtte og kritisk tenkning fra andre som investerer i din suksess. Det er en flott mulighet til å vokse personlig og profesjonelt, samtidig som du bygger et nettverk av likesinnede og ressurssterke mennesker. 

 

Kontinuerlig læring og utvikling i Mastermind

Mastermind går over tid og gir derfor mulighet til kontinuerlig læring og utvikling. Dette tillater medlemmene å utforske flere emner grundig, få tid til å implementere lærdommen og deretter evaluere resultatene over tid. Å ha tid til å implementere konsepter og ideer som er diskutert i gruppen gir medlemmene muligheten til å se hvordan disse fungerer i praksis, som gjør det mulig å tilpasse og justere tilnærminger underveis.

Å delta over en lengre periode gir medlemmene i Mastermind gruppen også tid til å bygge tillit seg imellom. De blir mer komfortable med å dele personlige og profesjonelle utfordringer, noe som kan føre til dypere forpliktelse til gruppen og dens mål.

 

Nye ledere trenger å delta i lederutvikling for å akselerere sin læringskurve, styrke lederkompetanser og navigere smidig gjennom utfordringene som kan følge med lederrollen

 

Mastermind-grupper fokuserer på samarbeidet og kunnskapsdeling blant jevnbyrdige ledere fra ulike bakgrunner. Denne gruppen legger vekt på kollektiv visdom, erfaringer og løsninger på konkrete utfordringer som medlemmene står overfor. Denne tilnærmingen gir også en unik mulighet til å hente innsikt g kunnskap fra eksterne kilder og lærere som kommer inn og underviser innen spesifikke temaer. Ofte i et mindre formelt og mer åpent miljø.

 

Pågående coaching, rådgivning og heving av deltakerne i mastermind - gruppen 

 

Hva med mer tradisjonell lederutvikling 

På den andre siden tilbyr bedriftsarrangert lederutvikling ofte strukturerte programmer og ressurser som er spesifikke for bedriftens behov og strategier. Disse programmene kan være mer formelle, med fokus på organisasjonens mål og ledelsespraksis. De tilbyr ofte læringsmuligheter, veiledning og opplæringsressurser som er direkte relevante for bedriften. 

 

En kombinasjon av både Mastermind og mer tradisjonell lederutvikling kan faktisk være ideelt for å utvikle seg som leder

 

Forskjellene på tradisjonell lederutvikling og Mastermind ligger i tilnærmingen og fokusområdene. Mastermind-grupper gir bredere perspektiver fra en variasjon av bransjer og ledelsesstiler, mens bedriftsarrangerte programmer er ofte skreddersydd for å møte spesifikke utfordringer og mål i bedriftens kontekst. En kombinasjon av begge tilnærminger kan faktisk være ideell. Når bedriftens lederutviklingsprogrammer gir spesialisert kunnskap og ferdigheter, gir en Mastermind-gruppe tilgang til en plattform for å utforske idéer på tvers av bransjer og dra nytte av kollektiv visdom og erfaring fra andre ledere. Dette kan skape en mer helhetlig tilnærming til lederutvikling som kan gi fordeler både på individnivå og for bedriftens suksess.

 

Variert månedlige online kurs i coaching, ledelse og personlig utvikling

Norges Rekruttering & Akademi leverer i Mastermind også månedlige online kurs innen coaching, ledelse og personlig utvikling med et variert spekter av temaer. Disse månedlige temaene tar for seg viktige aspekter som:

  • Målsettinger, mindset og strategier for å faktisk oppnå målene
  • Basisen for å coache godt som leder 
  • Coaching gjennom tankemønstre og vaner
  • Optimal organisering av tankesettet for et sterkt mindset 
  • Utvikling av en ny identitet som støtter resultater i både arbeidslivet og ditt personlig liv
  • Ledelse   

 

I tillegg til disse månedlige kursene får deltakere i mastermind - gruppen verktøy som løfter og videreutvikler personlig vekst og mindset. Bonusleksjonen som alle deltakere mottar gir en komplett guide for å nå målsetninger både på kort og lang sikt, og gir verdifulle verktøy for vekst og suksess. 

Er du ny eller erfaren leder og ønsker å utvikle deg i rollen? Les mer her om lederutvikling og Mastermind her

Paola Andrea er ledercoach i Norges Rekruttering & Akademi. Hun brenner for å utvikle ledere og kandidater for å hente ut det beste i hver enkelt. Ta gjerne kontakt for en god samtale om lederutvikling, HR- tjenester, mastermind, business coaching eller rekruttering. 

Email: [email protected]     Tlf: 932 05 993

Les flere blogg innlegg

Bli produktiv med god tidsstyring

Tips for effektive presentasjoner

Fra CV-tilpasning til intervju-coaching

Meld deg på, og motta de nyeste videoene og artiklene om ledelse, personlig utvikling og human resources 

 
For å kunne sende deg e-post må vi lagre informasjon om deg.
Les mer om personvern